Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA AGNTJÄRN, 198 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-12 Stoppdatum 2009-08-12
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 4995
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: