Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nättjärn, 202 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-09-15 Stoppdatum 1992-09-15
Mängd (ton): 3,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: