Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nättjärn, 202 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-29 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 2,90 Kostnad totalt: 1900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: