Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nättjärn, 202 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-04-25 Stoppdatum 2001-09-10
Mängd (ton): 2,92 Kostnad totalt: 1994
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: