Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNTJÄRN, 207 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-04-26 Stoppdatum 1999-09-05
Mängd (ton): 3,30 Kostnad totalt: 2171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: