Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKA005, 234 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-28 Stoppdatum 2009-10-28
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 11654
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: