Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-22 Stoppdatum 2007-10-22
Mängd (ton): 40,05 Kostnad totalt: 25700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: