Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-23 Stoppdatum 2010-10-23
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 33744
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: