Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-09 Stoppdatum 2003-09-10
Mängd (ton): 20,50 Kostnad totalt: 11338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: