Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-17 Stoppdatum 2008-10-17
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 15994
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: