Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-22 Stoppdatum 2010-10-22
Mängd (ton): 21,99 Kostnad totalt: 18554
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: