Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-09 Stoppdatum 2004-09-09
Mängd (ton): 27,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: