Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-10-10 Stoppdatum 1998-10-10
Mängd (ton): 41,30 Kostnad totalt: 17632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: