Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-09 Stoppdatum 2001-09-09
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 19960
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: