Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-16 Stoppdatum 2004-09-16
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 20640
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: