Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB004, 265 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-06 Stoppdatum 2009-10-06
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3725
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: