Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-10-08 Stoppdatum 2003-10-08
Mängd (ton): 5,19 Kostnad totalt: 4059
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: