Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-31 Stoppdatum 2005-08-31
Mängd (ton): 5,13 Kostnad totalt: 3663
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: