Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB011, 270 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-07 Stoppdatum 2010-10-07
Mängd (ton): 7,06 Kostnad totalt: 13322
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: