Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄNKATJÄRN, 279 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-04 Stoppdatum 1999-09-04
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 5288
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: