Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÄNKATJÄRN, 279 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-19 Stoppdatum 2006-09-19
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 4900
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: