Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSJÖ, 282 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-14 Stoppdatum 2010-11-14
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 9380
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: