Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havrafällesjö, 098606 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-17 Stoppdatum 2000-10-17
Mängd (ton): 35,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: