Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-23 Stoppdatum 1993-09-23
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: