Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fruegölen, 098474 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-10-21 Stoppdatum 2000-10-21
Mängd (ton): 1,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: