Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-02 Stoppdatum 1999-09-02
Mängd (ton): 5,17 Kostnad totalt: 2310
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: