Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-27 Stoppdatum 2004-09-27
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 2595
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: