Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-12 Stoppdatum 2005-09-12
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 2710
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: