Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXALASJÖN, 293 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-15 Stoppdatum 2010-11-15
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 4810
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: