Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KOLSJÖN, 302 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-08-15 Stoppdatum 2000-08-15
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 3164
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: