Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-04 Stoppdatum 2006-10-04
Mängd (ton): 160,03 Kostnad totalt: 90737
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: