Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GESEBOLS SJÖ, 306 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-18 Stoppdatum 2010-10-18
Mängd (ton): 89,99 Kostnad totalt: 75924
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: