Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-28 Stoppdatum 2005-09-28
Mängd (ton): 14,94 Kostnad totalt: 10667
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: