Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-11-25 Stoppdatum 2007-11-25
Mängd (ton): 14,70 Kostnad totalt: 14391
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: