Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-10-08 Stoppdatum 2002-10-08
Mängd (ton): 14,50 Kostnad totalt: 10962
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: