Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-02 Stoppdatum 2003-11-02
Mängd (ton): 15,18 Kostnad totalt: 11871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: