Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-18 Stoppdatum 1994-09-18
Mängd (ton): 6,34 Kostnad totalt: 3652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: