Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-29 Stoppdatum 2009-10-29
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 4163
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: