Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-11 Stoppdatum 1998-11-01
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: