Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMONE016, 342 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-28 Stoppdatum 2009-10-28
Mängd (ton): 8,23 Kostnad totalt: 11519
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: