Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRAVSJÖARNA, 345 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-20 Stoppdatum 2010-11-20
Mängd (ton): 2,24 Kostnad totalt: 2646
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: