Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-09 Stoppdatum 1998-11-09
Mängd (ton): 61,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: