Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-09 Stoppdatum 2007-12-09
Mängd (ton): 10,29 Kostnad totalt: 11062
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: