Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-25 Stoppdatum 1998-08-25
Mängd (ton): 4,40 Kostnad totalt: 2886
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: