Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKATJÄRN, 365 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-09 Stoppdatum 2000-09-09
Mängd (ton): 4,02 Kostnad totalt: 2778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: