Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-11-12 Stoppdatum 2006-11-12
Mängd (ton): 49,92 Kostnad totalt: 30263
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: