Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-24 Stoppdatum 2009-09-26
Mängd (ton): 49,90 Kostnad totalt: 39920
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: