Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-14 Stoppdatum 2000-09-14
Mängd (ton): 70,00 Kostnad totalt: 33053
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: