Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-30 Stoppdatum 1999-09-30
Mängd (ton): 53,67 Kostnad totalt: 23851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: