Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-12 Stoppdatum 2000-09-12
Mängd (ton): 51,60 Kostnad totalt: 24364
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: